Miliony z UE dla Goleniowa

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 14 września br. odbyło się uroczyste spotkanie, na którym została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta i Gminy Goleniów”. Podpisy pod nią złożyli Pan Władysław Majka – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Janusz Dawidziak – Prezes Spółki Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja. Wartość Projektu wynosi 68,8 mln zł, kwota dofinansowania z UE -  32,1 mln zł.

Więcej…
 

Uroczyste otwarcie siedziby RDOŚ w Szczecinie

24 sierpnia miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie

W uroczystości wzięli udział:
Michał Kiełsznia - Generalny dyrektor Ochrony Środowiska
Stanisław Gawłowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Władysław Husejko - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Andrzej Chmielewski - Wicewojewoda Zachodniopomorski oraz Jacek Chrzanowski, Prezes Zarządu WFOSiGW

Więcej…
 

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków POIiŚ dla Gminy Mielno

24 czerwca podpisano drugą umowę o dofinansowanie ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach I Osi Priorytetowej gospodarka wodno-ściekowa w woj. Zachodniopomorskim.

Całkowita wartość projektu wynosi 18.374.479,39 zł, Kwota dofinansowania z UE to: 8.184.060,92. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na dostarczanie wody do obszaru już zabudowanego w części miejscowości Unieście i Gąski oraz odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z tych terenów.

Więcej…
 

VI edycji konkursu na Najbardziej Ekologiczną Gminę w Województwie Zachodniopomorskim

14 września na Zamku Książąt Pomorskich odbyło się uroczyste wręczenie nagród w VI edycji konkursu na Najbardziej Ekologiczną Gminę w Województwie Zachodniopomorskim.

Zwycięskie gminy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 300.000,00, za I miejsce oraz  150.000,00 za II i III. Środki te zgodnie z regulaminem konkursu zostaną przeznaczone na finansowanie inwestycji proekologicznych.

Więcej…
 
Strona 376 z 397