Konferencja prasowej poświęconej projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”

Stanisław Gawłowski z Ministerstwa Ochrony Środowiska wziął udział w konferencji prasowej poświęconej projektowi „Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty”.

Poinformowano na niej o ukończeniu trzech z dziewięciu kontraktów w ramach tej inwestycji. Całość w Rejonie Kołobrzeg ma kosztować 72 miliony euro, gdzie większość pochodzi z Funduszu Spójności. Wybudowano ponad 26 kilometrów nowej sieci wodociągowej i 73 sanitarnej.

Więcej…
 

Wspólne stanowisko w sprawie sposobu uporządkowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju

Po raz pierwszy organizacje samorządu gospodarczego reprezentujące zarówno sektor publiczny, jak i prywatny - Krajowa Izba Gospodarki Odpadami oraz Polska Izba Gospodarki Odpadami podpisały wspólne stanowisko w sprawie  sposobu uporządkowania stanu gospodarki odpadami komunalnymi w kraju.

W spotkaniu, które odbyło się 16 września br.,  wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami w MŚ Beata Kłopotek.

Źródło: mos.gov.pl

 

Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu górnej Wisły - wizyta wicepremiera Grzegorza Schetyny w Sandomierzu

W dn. 10 września w Sandomierzu wicepremier i szef MSWiA Grzegorz Schetyna , sekretarz stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski uczestniczyli w spotkaniu poświęconym działaniom mającym na celu zapobieganie zagrożeniu powodziowemu w południowych regionach Polski. Udział w rozmowach wzięli wojewodowie, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Politechniki Krakowskiej.

Przedmiotem spotkania był program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły do ujścia Sanu na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego - terenów gdzie występują częste i gwałtowne powodzie. Omówiono też doświadczenia związane z „Projektem ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, realizowanym w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006” ustanowionego przez Sejm RP w lipcu 2001 r.

Więcej…
 

Ochrona przeciwpowodziowa w dorzeczu Odry

W dn. 7 września br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. wicepremier Grzegorz Schetyna, wiceminister MSWiA Tomasz Siemoniak, wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski oraz wojewoda dolnośląski Rafał Jurkowlaniec.

Podczas posiedzenia wicewojewoda śląski Stanisław Dąbrowa przedstawił raport o stanie wykupu gruntów pod budowę zbiornika Racibórz. Członkowie komitetu dyskutowali też o aktualnym stanie realizacji projektu oraz harmonogramie na rok 2010. Część spotkania była też poświęcona możliwościom finansowania projektu ze środków europejskich.

Więcej…
 
Strona 375 z 397