Inauguracja roku szkolnego 2011/2012.

1 września to dzień, w którym obchodzimy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i tradycyjnie rozpoczynamy nowy rok szkolny. Po raz pierwszy w ławkach Zespołu Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego zasiądą uczniowie trzech pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego (klasy: humanistyczna, matematyczno-fizyczna i biologiczno-chemiczna), uczniowie klasy drugiej Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego oraz słuchacze I Zaocznego ULO dla Dorosłych. W naszej szkole rozpoczynają pracę także nowi nauczyciele: Małgorzata Kulczycka-Izdebska (pedagog), Magdalena Przybył (matematyka), Iwona Sadowska (wychowanie fizyczne) oraz ks. Wojciech Marcinkiewicz. Inaugurację roku szkolnego 2011/2012 uświetnili goście: Stanisław Gawłowski, Minister Środowiska, Wojciech Wiśniowski, Starosta Sławieński, ks. Proboszcz Remigiusz Szrajnert oraz rodzice uczniów i absolwenci naszej szkoły.

czytaj dalej: www.liceumslawno.com

źródło: Zespół Szkół w Sławnie

 

 

Inauguracja roku szkolnego 2011/2012.

Z udziałem Stanisława Gawłowskiego - Wiceministra Środowiska oraz Wojciecha Wiśniowskiego - Starosty Sławieńskiego zainaugurowano nowy rok szkolny 2011/2012 na terenie Powiatu Sławieńskiego. Stanisław Gawłowski  i Wojciech Wiśniowski uczestniczyli w otwarciu roku szkolnego w Zespole Szkół Morskich w Darłowie i Zespole Szkół w Sławnie im. Jana Henryka Dąbrowskiego.

czytaj dalej: www.powiatslawno.pl

źródło: Starostwo Powiatowe w Sławnie

Więcej…
 

Przekazanie do zasobu archiwalnego AP ksiąg stanu cywilnego poniemieckich Urzędów Stanu Cywilnego.

W dniu 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Koszalinie nastąpiło uroczyste przekazanie do zasobu archiwalnego AP ksiąg stanu cywilnego poniemieckich Urzędów Stanu Cywilnego (Standesämter) w Dobrzycy (Kordeshagen), Jarzycach (Geritz), Osiekach (Wussecken), Strzepowie (Strippow), Świeszynie (Schwessin) i Tychówku (Wendisch Tychow) z lat 1889-1910. 118 ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1889-1910 odnaleziono w budynku należącym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.


czytaj dalej: www.koszalin.ap.gov.pl

źródło: Archiwum Państwowe w Koszalinie

 

 

Mała retencja górska.

Blisko trzy i pół tysiąca niewielkich budowli, przepławek i  zbiorników retencyjnych powstanie do 2014 roku w rejonach wyżynnych, a przede wszystkim w górach, by chronić te obszary przed powodziami. Umowę na realizację projektu dotyczącego tej kwestii podpisały 29 sierpnia, w obecności Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Lasy Państwowe oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity koszt projektu pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” wynosi ponad 172 mln zł. Znaczną część tej sumy - 119 mln zł - pokryje Unia Europejska.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czytaj więcej: www.nfosigw.gov.pl

Więcej…
 
Strona 372 z 422