Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 14 października 2011 r. o godz. 10.00 w Auli Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie odbyła się uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości tej uczestniczyli: Pan Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski; Pan Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin; Ks. Piotr Superlak, Dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej; przedstawiciele Europosła  prof. Bogusława Liberadzkiego, a także przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oraz związków zawodowych nauczycieli.  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Pani Grażyna Anna Sztark, Senator RP, Pan Stanisław Gawłowski, Poseł na Sejm RP i Minister Środowiska oraz Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka przekazali nauczycielom z województwa zachodniopomorskiego życzenia i gratulacje.


czytaj dalej: www.kuratorium.szczecin.pl

źródło: Kuratorium Szczecin

 

 

Otwarcie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej.

W dniu 4 października miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjno – przyrodniczej LKP „Lasy Warcińsko-Polanowskie”. Ścieżka ma na celu połączenie kilka różnych szlaków turystycznych przebiegających w okolicach Polanowa, nowy obiekt będzie służył również do rekreacji edukacyjno ekologicznej

W uroczystym otwarciu uczestniczyli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Dyrektor RDLP w Szczecinku Sławomir Cichoń, Starosta Koszaliński Roman Szewczyk, oraz przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Kalinowski.


czytaj dalej: www.rdlp.szczecinek.pl

źródło: RDLP Szczecinek

autor: Tadeusz Lewandowski

 

 

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.

Kapituła Odznaczeń Łowieckich uchwałą z dnia 03 października 2011 roku nadała Stanisławowi Gawłowskiemu Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.

 

Inauguracja roku akadeickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie

W dniu 4 października odbyła się trzecia, uroczysta inauguracja roku akademickiego 2011/2012 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. Podczas inauguracji odbyło się przekazanie aktu notarialnego nieruchomości przy ul. Leśnej 1 na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie.  Miłym akcentem było uhonorowanie  2 zasłużonych dyrektorek zlikwidowanych placówek : Beaty  Koronkiewicz  - dyrektor Zespołu Kolegiów Nauczycielskich i Aliny Miedziochy -dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej odznaczeniem Srebrnych Gryfów.

 

Źródło: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Czytaj więcej: www.pwsz-koszalin.pl

 

 
Strona 365 z 422