Gminy Dębno i Trzebiatów w kolejce po unijne dofinansowanie

14 grudnia 2009 Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska przekazał potwierdzenia o przyznaniu dofinansowania w ramach POIiŚ dwóm beneficjentom: Gminie Trzebiatów oraz Gminie Dębno. Obie gminy realizują projekty z zakresu I osi priorytetowej POIIŚ - gospodarka wodno-ściekowa.

Beneficjent: Gmina Dębno
Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w Gminie Dębno.
Koszt całkowity projektu: 20.859.272,00 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 15.163.121,87 zł.

Więcej…
 

Podpisanie umowy - system wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański.

W trakcie konferencji "Dbając o Zieloną Przyszłość – Fundusze UE w Sektorze Środowiska",  w Krakowie 7-8 Grudnia 2009 podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański”.

Inwestycja obejmuję budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 41 km, oraz modernizację sieci wodociągowej o długości 2,8 km. Koszt całkowity projektu: 56 332 031,56 zł, kwota dotacji: 36 669 814,47 zł .

Więcej…
 

Podpisano porozumienie w sprawie Programu Żuławskiego – 2030

W Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie realizacji Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do końca roku 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015) zwanego Programem Żuławskim – 2030. Porozumienie podpisali Sekretarz Stanu w MŚ - Stanisław Gawłowski, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Leszek Karwowski, Marszałek Województwa Pomorskiego - Jan Kozłowski, jego zastępca - Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Jacek Protas i wicemarszałek tego województwa - Grzegorz Nowaczyk.

Podpisano również umowę na realizację I Etapu Programu pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Żuławskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu, Prezydentem Miasta Gdańska, Powiatem Gdańskim i Gminą Miasta Elbląg.

Więcej…
 

Potwierdzenie dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich

Podczas tegorocznych Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w dniu 25 listopada 2009 r. Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski przekazał Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich Potwierdzenie Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu „Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela” realizowanego w ramach POIŚ.

W ramach projektu zostaną wybudowane dwie oczyszczalnie ścieków dla aglomeracji Pogorzela i Kobylin oraz rozbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz przepompowniami o długości około 76 km. Całkowity koszt projektu netto wynosi 76,015 mln zł, w tym wartość przewidywanego dofinansowania wyniesie maksymalnie 40,603 mln zł.

Więcej…
 
Strona 365 z 390