O gospodarce wodno-ściekowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ponad 51 mln zł - to kwota unijnego dofinansowania, które otrzyma Ostrowiec Świętokrzyski na inwestycje związane z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej. Umowa w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko została podpisana 3 listopada w Warszawie w obecności Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

czytaj dalej: www.mos.gov.pl

źródło: Ministerstwo Środowiska

 

Zasłużony dla Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE.

W dniu 25 października 2011 roku, w czasie trwania V Kongresu Wodociągowców Polskich, Rada Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” uhonorowała Stanisława Gawłowskiego medalem „Zasłużony dla Izby Gospodarczej WODOCIĄGI POLSKIE”.

 

V Kongres Wodociągowców Polskich

W dniu 25 października w Warszawie odbył się V Kongres Wodociągów Polskich. Hasło które przyświecało kongresowi to „Zobowiązania Realia Przyszłość”. W wydarzeniu wzięli udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Joanna Maćkowiak-Pandera, podsekretarz stanu w MŚ.

Traktat akcesyjny wymaga od branży wodociągowo-kanalizacyjnej budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej na terenach o skoncentrowanej zabudowie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Nadanie imienia Gimnazjum w Bobolicach.

Dzień 7 X 2011 zapisze się na zawsze w kronice gimnazjum oraz w pamięci uczniów, rodziców, nauczycieli jako jeden z ważniejszych. Oficjalna uroczystość nadania imienia szkole rozpoczęła się od mszy św. w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bobolicach, którą celebrował proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej ks. Ryszard Baran.

Źródło: Gimnazjum w Bobolicach

Więcej: www.gimnazjum.bobolice.pl

Więcej…
 
Strona 364 z 422