POLEKO 2011 pod znakiem efektywnego wykorzystywania zasobów.

„Resource efficiency - efektywne wykorzystywanie zasobów" – to hasło przewodnie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, które rozpoczęły się 22 listopada w Poznaniu. W uroczystej inauguracji wydarzenia wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

POLEKO to  największe targi ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Zaproponowany przez Ministra Środowiska temat ich tegorocznej edycji jest ściśle związany ze środowiskowym wymiarem Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Źródło: Targi POLEKO

Szczegółowe informacje na temat Targów POLEKO 2011 znajdują się na stronie: www.poleko.mtp.pl

 

Każdy może być beneficjentem programów Ministerstwa Środowiska.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska otworzył Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POLEKO 2011 w Poznaniu – największych targów poświęconych zagadnieniu ochrony środowiska i gospodarki komunalnej w Europie. Mottem przewodnim targów POLEKO, wskazanym przez Ministra Środowiska, jest „Resource efficiency – efektywne wykorzystywanie zasobów”.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj dalej: www.poleko.mtp.pl

Więcej…
 

Odznaka pamiątkową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

W dniu 11 listopada 2011 roku, komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka polski Józefa Piłsudskiego, uhonorował Stanisława Gawłowskiego odznaką pamiątkową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka polski Józefa Piłsudskiego nadaną uchwałą Kapituły Odznaki z dnia 24 października 2011 r.

 

Miliony dla Milanówka Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Milanówek otrzyma ponad 24 mln unijnego dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek”. Dzisiaj  w obecności Stanisława Gawłowskiego sekretarza stanu w MŚ podpisano umowę na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

czytaj dalej: www.mos.gov.pl

źródło: Ministerstwo Środowiska

 
Strona 363 z 422