Życzenia Świąteczne

 

Koszalińskie zmiany 10-lecia

Koniec roku to tradycyjny czas podsumowania dokonań ostatnich 12 miesięcy. Tym razem koszalinianie będą mieli okazję zapoznać się nie tylko z bilansem miasta w 2012 r., ale także z bilansem ostatniego dziesięciolecia. Zmiany do jakich doszło w Koszalinie w ostatniej dekadzie to temat wystawy, która pojawiła się jednocześnie w trzech miejscach - Centrum Handlowym Atrium, Galerii Emka i koszalińskim Urzędzie Miejskim.

Często wydaje się nam, że nasze miasto się nie zmienia. Tymczasem powstają nowe budynki, część starszych jest remontowana, zmienia się stan ulic, budowane są nowe drogi, skrzyżowania, ronda. Nowe elementy szybko wpisują się w krajobraz i równie szybko są kwalifikowane jako coś normalnego i stałego, będącego w naszej świadomości „od zawsze". Dlatego rodzi się pytanie, czy mamy świadomość jak bardzo zmieniło się nasze miasto przez ostatnich 10 lat?
Wystawa „Dekada zmian" prezentuje część koszalińskich inwestycji ostatniego dziesięciolecia, zarówno tych, które powstały z inicjatywy koszalińskiego samorządu, ale także takich, których pomysłodawcą i wykonawcą były instytucje nie związane z gminą.

źródło: www.zachodniopomorskie.platforma.org

 

 

Stopień wody we Włocławku będzie remontowany

W środę 19 grudnia br. we Włocławku podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”. Stronami umowy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. W uroczystości wziął udział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Planowane prace remontowe przyczynią się między innymi do podniesienia walorów ekologicznych tamy. Przebudujemy m.in. przepławkę dla ryb, gdyż dotychczas istniejąca nie spełnia swego zadania, z uwagi na znacznie niższy obecnie poziom rzeki poniżej zapory, niż był w okresie, gdy tamę projektowano – powiedział Stanisław Gawłowski. Ponadto modernizacja zwiększy zdolności retencyjne zbiornika włocławskiego. Poprawi tym samym bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców terenów położonych nad Wisłą poniżej Włocławka – podkreślił minister Gawłowski.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

 

Kondolencje [*]

 
Strona 343 z 422