Świetna zabawa na II DNIU BAŁTYKU.

Około 800 osób bawiło się na stadionie ZOS Bałtyk w Koszalinie z okazji II DNIA BAŁTYKU. Impreza zorganizowana przez KKPN Bałtyk zgromadziła całe rodziny, które brały udział w zabawach i grach sportowych. Główną atrakcją był turniej piłkarski TATA i SYN ale szybko okazało się, że trzeba te zawody nazwać rodzic i dziecko, ze względu na start zarówno dziewczynek jak i mam.

czytaj dalej: baltykkoszalin.pl

źródło: KKPN "BAŁTYK" Koszalin

 

Lider PO w Warszkowie.

29 września na zaproszenie wójta Ryszarda Stachowiaka szef Platformy Obywatelskiej w regionie zachodniopomorskim Stanisław Gawłowski spotkał się z samorządowcami gminy Sławno. Wpierw wiceminister Gawłowski wziął udział w sesji rady gminy, gdzie odpowiadał na pytania dotyczące możliwości wsparcia starań samorządu o pozyskanie funduszy na projekty służące ochronie środowiska.

Źródło: Arkadiusz Klimowicz

Czytaj więcej: www.arkadiuszkliowicz.pl

Więcej…
 

XII Sesja Rady Gminy.

29 września br. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Sławno, na której uczestniczył Wiceminister Ochrony Środowiska pan Stanisław Gawłowski.

Pan Minister wygłosił prelekcję na temat zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji proekologicznych, m.in. przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji solarnych czy utylizacji azbestu na realizację, których mieszkańcy gminy Sławno mogą pozyskać dotacje ze źródeł zewnętrznych.

czytaj dalej: www.gminaslawno.pl

źródło: Gmina Sławno

 

Rozbudowa kanalizacji.

Na pierwszy kwartał 2014 r. planowane jest ukończenie budowy kanalizacji w obrębie ośmiu ulic w Kluczach. Dotację na kanalizację w czterech ginach powiatu otrzyma PWiK.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu otrzymało potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze-etap I”. Zaktualizowaną listę rankingową, dla projektów zgłoszonych w ramach konkursu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM”, zatwierdził 26 września Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

czytaj dalej: www.gmina-klucze.pl

źródło: Klucze - Jurajska Gmina

 

 
Strona 342 z 397