Narada roczna woj. zachodniopomorskiego.

7 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Koszalinie odbyła się narada roczna podsumowująca działalność jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Pomorza Zachodniego za rok 2010, w której udział wzięli m.in:
- Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Stanisław Gawłowski - Wiceminister Środowiska,
- nadbryg. Marek Kowalski - z-ca Komendanta Głównego PSP,
- Ryszard Mićko - Wicewojewoda Zachodniopomorski,
- druh Stanisław Dycha - Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. zachodniopomorskiego,
- Jacek Chrzanowski - Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
a także z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji, z-ca Pełnomocnika Służby THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Saksonia – Anhalt, komendanci powiatowi/miejscy PSP, komendanci zakładowych straży pożarnych i zakładowych służb ratowniczych, przewodniczący związków zawodowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, kadra kierownicza i kierownicy komórek organizacyjnych KW PSP w Szczecinie.

Źródło: Komenda Główna Państwowe Straży Pożarnej
Czytaj więcej: www.straz.gov.pl

Więcej…
 

Stan lasów i zwiększanie lesistości w Polsce tematem sejmowej debaty

W Sejmie 4 lutego br. odbyła się debata nad rządową Informacją o stanie lasów oraz realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości w Polsce” w 2009 r. Dokument przedstawił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Informacja zawierała najważniejsze dane dotyczące stanu lasów, realizacji zalesień i leśnictwa w Polsce w 2009 r. Z dokumentu wynika m.in., że w 2009 r. powierzchnia leśna kraju zwiększyła się o 22 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008, a stan zdrowotny lasów, oceniany m.in. na podstawie zagrożenia powodowanego przez owady i patogeniczne grzyby, uległ poprawie.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 

Sejm: Lasy w Polsce mają się dobrze.

Polskie lasy są w dobrych rękach”, „Polska gospodarka leśna jest prowadzono wzorcowo” – takie stwierdzenia padały z ust przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych podczas sejmowej debaty nad rządową „Informacją o stanie lasów oraz realizacji Krajowego programu zwiększania lesistości w Polsce”. Dokument ten przedstawił 4 lutego sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Źródło: Lasy Państwowe
Czytaj więcej: www.lasy.gov.pl

Więcej…
 

Powstanie Platforma współpracy w zakresie partnerstwa publiczno - prywatnego.

Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska podpisał dziś Porozumienie w sprawie Platformy współpracy w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Ministrem Środowiska a Ministrem Rozwoju regionalnego. Wydarzenie miało miejsc podczas seminarium Finansowanie inwestycji w oparciu o formułę PPP organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Czytaj więcej: www.mos.gov.pl

Więcej…
 
Strona 341 z 380