Spółki wodno-kanalizacyjne wykonawcami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków.

altKonferencja poświęcona zagadnieniom zarządzania środkami spółek wodociągowych zgromadziła szefów i pracowników firm zajmujących się odbiorem i oczyszczaniem ścieków komunalnych z całej Polski. Gościem spotkania był Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, który przedstawił stan realizacji KPOŚK i działania jakie trzeba podjąć aby wypełnić nasze zobowiązania do 2015 roku.

czytaj dalej: mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska

 

Koszalin ma zbiornik retencyjny na Dzierżęcince.

altZbiornik retencyjny na rzece Dzierżęcince w Koszalinie zapełniony. Ochroni on mieszkańców Koszalina i ich mienie przed  podtopieniami. W niedalekiej przyszłości będzie też miejscem rekreacji i wypoczynku. Inwestycję w 80 procentach sfinansował WFOŚiGW w Szczecinie.
 
Uroczystego oddania inwestycji do użytku, polegającego na zamknięciu zastawy, dokonali m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski, Prezes Zarządu WFOŚiGW Jacek Chrzanowski, Prezydent Koszalina Piotr Jedliński i Andrzej Jakubowski Wicemarszałek  Województwa Zachodniopomorskiego. Wszyscy zgodnie podkreślali, że zbiornik retencyjny zwiększa  bezpieczeństwo mieszkańców Koszalina i zapewni możliwość aktywnej rekreacji. Prezydent Jedliński obiecał, że plaża będzie gotowa już latem przyszłego roku.

czytaj dalej: wfos.szczecin.pl
źródło: WFOŚiGW Szczecin

 

Nowy rok akademicki w Szczecinku oficjalnie rozpoczęty.

altSpołeczna Akademia Nauk zainaugurowała szczecinecki rok akademicki. Do auli I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku w sobotnie południe, 12 października, przybyła znaczna grupa studentów, szczególnie I roku studiów licencjackich i magisterskich, grono pedagogiczne wraz z gospodarzem, Dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Szczecinku dr Bartłomiejem Stopczyńskim oraz goście, w tym m.in. – Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Wiesław Suchowiejko Poseł na Sejm RP, Adam Wyszomirski Radny Sejmiku województwa Zachodniopomorskiego, Jerzy Hardie-Douglas Burmistrz Szczecinka, Marek Kotschy Wicestarosta Szczecinecki.

czytaj dalej: powiat.szczecinek.pl
źródło: Powiat Szczecinecki

 

Czarnego scenariusza w wypełnianiu unijnych zobowiązań nie będzie.

altWojewódzkie fundusze dobrze sprawdziły się w dostosowywaniu standardów środowiskowych Polski do wymagań unijnych – stwierdził wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski podczas konferencji w Sandomierzu. Zorganizowano ją podczas spotkania pracowników Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska zajmujących się informacją i promocją działań podejmowanych przez te instytucje.

czytaj dalej: wfosigw.katowice.pl
źródło: WFOŚiGW Katowice

 
Strona 315 z 422