Prezentacja kandydatów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego

alt

13 września 2014 roku w Szczecinie Przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego PO RP Pan Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji prezentującej kandydatów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Wyraził przekonanie, że z takimi kandydatami - społecznikami i samorządowcami, nie tylko z członkami partii - zwycięstwo jest gwarantowane.

Okręg nr 1

(Szczecin, Police)

1. Geblewicz Olgierd - marszałek województwa

2. Kalina Teresa - przewodnicząca Sejmiku Województwa

3. Łojko Jarosław - przewodniczący Klubu Radnych PO w Sejmiku

4. Niedzielski Andrzej - radny województwa

5. Żurowska Joanna - prezes klubu Chemik Police

6. Zajdel Marek - specjalista ds. ruchu drogowego

7. Cierpica Sylwia Monika - nauczyciel SP w Mierzynie

8. Szych Robert - animator sportowy, Ruchowa Akademia Zdrowia

9. Halec Barbara - prodziekan Wydziału na Akademii Sztuki

10. Jagniątkowski Zbigniew - wiceprezes Polskiego Związku Żeglarskiego

11. Niemcewicz Jolanta - założycielka Muzeum Kobiet w Szczecinie

12. Kryzan Paweł - pracownik naukowy US

13. Jaskierska Barbara - przewodnicząca ZAZ w Dobrej

14. Radecki Edward - rektor Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej

15. Hawryszuk Wojciech - publicysta, animator inicjatyw społecznych

16. Czałczyńska Bogna - działaczka społeczna, Kongres Kobiet

Okręg nr 2

(Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, kamieński, gryficki i łobeski)

1. Zajko Henryk - wiceburmistrz Goleniowa

2. Łącki Artur - radny województwa

3. Grabowska Izabella - radna województwa

4. Kurczewska Irena - radna RM Świnoujście

5. Sola Ryszard - burmistrz Łobza

6. Gzyl Paweł - nadleśniczy Nadleśnictwa w Gryficach

7. Fedorczuk- Smolira Anna - lekarz, Nowogard

8. Mańczak Jerzy - społecznik, Kamień Pomorski

9. Paprocka- Wall Maria - lekarz, Resko

10. Kozłowska Elżbieta - lekarz, Świnoujście

Okręg nr 3

(powiaty: białogardzki, kołobrzeski, wałecki, drawski, choszczeński i świdwiński)

1. Mieczkowska Anna - członek Zarządu Województwa

2. Świrko Andrzej - radny Sejmiku Województwa

3. Kozłowski Jacek - radny województwa

4. Kołodziejska - Motyl Krystyna - lekarz, Wałcz

5. Sieńko Magdalena - sekretarz miasta, Choszczno

6. Terlecki Rafał - dyrektor ARiMR, o/Białogard

7. Zbrug Norbert

8. Pawlik Piotr - burmistrz Mirosławca

9. Rzeźniewska Sylwia - prawnik, Drawno

10. Miśko Waldemar - burmistrz Karlina

11. Kwiecień Grażyna - kierownik biura powiatowego w Siemyślu

12. Witek Sebastian - nadleśniczy Nadleśnictwa Połczyn

Okręg nr 4

(Miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński i szczecinecki)

1. Kuriata Jan - samorządowiec, poseł na Sejm VI kadencji, rektor PWSZ w Koszalinie

2. Wyszomirski Adam - radny województwa

3. Karlińska Elżbieta - wiceprezes Darłowskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

4. Biłas Roman - wiceprezes Związku Ukraińców o/Koszalin

5. Kroll Ewa - dyrektor szkoły, Koszalin

6. Szewczyk Roman - starosta koszaliński

7. Cichoń Sławomir - leśnik, Szczecinek

8. Sempołowicz Beata - skarbnik UMiG Bobolice

9. Czarnuch Edyta Anna - dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, Sławno

10. Kęsik Marek - dyrektor Zakładu Gazowniczego, Koszalin

Okręg nr 5

(powiaty: gryfiński, myśliborski, pyrzycki i stargardzki)

1. Zając Rafał - wiceprezydent Stargardu Szczecińskiego

2. Dudar Ewa - radna powiatu gryfińskiego

3. Faliński Józef - radny województwa

4. Bryła Jacek - radny powiatu stargardzkiego

5. Żukrowska-Mróz Maria - radny województwa

6. Jacheć Wanda - kierownik ARiMR o/Pyrzyce

7. Kreft Andrzej - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

8. Sadowska Bożena Barbara - wójt gminy Banie

9. Baik Adam - Myślibórz

10. Przygoda Jarosław - sportowiec, Chojna

11. Palczyński Paweł - dyrektor szkoły, Pyrzyce

12. Jacewicz Kinga - ekspert ds. środowiska, Szczecin.

 

 

 

Dożynki Gminne w Polanowie

alt

6 września 2014 roku w Polanowie Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w Dożynkach Gminnych pod hasłem „Zorganizowanie warsztatów ceramicznych oraz festynu ludowego promującego zasoby dziedzictwa kulturowego”. Po uroczystej mszy korowód składający się z zespołów ludowych, sołectw niosących wieńce dożynkowe, władz gminy oraz zaproszonych gości udał się na plac dożynkowy. Burmistrz podziękował rolnikom za ciężką pracę, a następnie podzielił się chlebem z sołtysami gminy Polanów i wszystkimi uczestnikami uroczystości. Ceremoniał zakończył się polonezem wokół placu.

Zdjęcie: http://www.pokis.polanow.pl/main.php?sid=1&id=244

 


 

Dożynki Gminne w Bobolicach

alt

6 września 2014 roku w Bobolicach Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w Dożynkach Gminnych odbywających się pod hasłem "Festiwal Zwyczajów i Obrzędów Gminy Bobolice". Po mszy nastąpił świecki ceremoniał dożynkowy: zaprezentowano wieńce, wręczono podziękowania rolnikom, certyfikat Aktywnej Kobiecie Wiejskiej oraz Gryfy Zachodniopomorskie. Mieszkaniec Gminy Bobolice otrzymał z rąk Pana Ministra Gawłowskiego Złoty Krzyż Zasług Prezydenta RP.

 

Zdjęcie: http://www.arimr.gov.pl/serwis-prasowy/tam-bylismy-konferencje-seminaria-i-nie-tylko/najnowsze-imprezy/zachodniopomorskie-dozynki-gminne-w-bobolicach.html

 

XXIV Forum Ekonomiczne w Krynicy Zdroju

alt

W dniach 2 - 4 września 2014 roku Pan Minister Stanisław Gawłowski wziął udział w XXIV Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju odbywającym się w tym roku pod hasłem „Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu".

Podczas Forum spotykają się ludzie biznesu, światowej sławy ekonomiści, eksperci, prezydenci, szefowie rządów, ministrowie i przedstawiciele administracji publicznej, aby zastanawiać się nad przyszłością naszego kontynentu i globu. 

Minister Stanisław Gawłowski w Krynicy dyskutował m.in. na temat odnawialnych źródeł energii podczas panelu pt. „Dynamiczny rozwój OZE a przyszłość energetyki konwencjonalnej w UE – czy możliwa jest wspólna koegzystencja?”. „W roku 2011 udział produkcji OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem wyniósł ponad 7 procent – to cieszy. Każdy kilowat energii elektrycznej pozyskanej z odnawialnych źródeł to zysk dla środowiska, oszczędność zasobów i mniejsza emisja gazów cieplarnianych – uważa minister Gawłowski.

Przy Forum Ekonomicznym juz po raz VI odbywa się Forum Regionów. Problemy tu poruszane to między innymi zagadnienia związane z polityką proekologiczną w dużych metropoliach europejskich. Jaki udział w zarządzaniu dużymi miastami ma polityka proekologiczna, w jakim stopniu europejskie miasta działają na rzecz zmniejszenia emisji CO₂, a także w jakim stopniu duże metropolie troszczą się o obszary zielone? Czy wystarczająco dbają o oczyszczanie ścieków oraz jak zracjonalizować zarządzenie zasobami wodnymi? Te zagadnienia będą poruszone podczas debat: "Zielone miasta Europy" i "Przyszłość polityki miejskiej w nowym okresie programowania Unii". Nie zabraknie też dyskusji o nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podczas której minister wygłosi wykład „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – wyzwania i dylematy”. Upowszechnienie selektywnego zbierania i zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych, a także uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami to najważniejsze cele, jakie zostaną osiągnięte dzięki wprowadzeniu w życie nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach – uważa Stanisław Gawłowski. Wystąpienie ministra Gawłowskiego będzie wprowadzeniem do dyskusji „Reforma śmieciowa – rewolucja w systemie gospodarowanie odpadami”.
Śmieci to nie tylko odpady komunalne. To także elektrośmieci. 7 czerwca 2012 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła zmienioną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Wdrożenie tej dyrektywy to bardzo ważny temat dla gospodarki i dla ochrony środowiska, dlatego poświęcono mu jeden z paneli Forum „Śmieci Elektroniczne: Wyzwania związane z nowym prawem europejskim” z udziałem ministra Stanisława Gawłowskiego.

 
Strona 315 z 443